O NAS

HANDLU

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYTWARZANIE ENERGII Z WIATRU

Wytwarzanie energii z wiatru

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   Dla inwestorów   O INTER RAO Lietuva   O INTER RAO Lietuva

O INTER RAO Lietuva


-

INTER RAO Lietuva to czołowa grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie Nord Pool Spot, jest też operatorem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie. Grupa dynamicznie rozwija swoją działalność na Łotwie i w Estonii. W ostatnich latach INTER RAO Lietuva wypłacało akcjonariuszom znaczne dywidendy. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Spółka

 • Lider obrotu energią elektryczną na Litwie
 • Właściciel jednej z największych farm wiatrowych na Litwie
 • Jeden z 32 (2016), 24 (2015), 25 (2014) i 17 (2012 - 2013) największych płatników podatków na Litwie
 • Jedna z 21 dwóch największych spółek pod względem przychodów na Litwie (2013)

 

Działalność

 • 4,6 TWh – wolumen obrotu energią INTER RAO Lietuva z innymi podmiotami w 2016 r.
 • 30 MW – moc kontrolowanej przez INTER RAO Lietuva farmy wiatrowej Vydmantai

 

Finanse

 • 178,9 mln euro (789,7 mln zł) - skonsolidowane przychody INTER RAO Lietuva w 2016 r.
 • 15 mln euro (66,2 mln zł) – EBITDA INTER RAO Lietuva (grupa) w 2016 r.
 • 9,3 mln euro (41 mln zł) – zysk netto INTER RAO Lietuva (grupa) w 2016 r.
 • 10,2 mln EUR (42,6 mln zł) – dywidenda wypłacona przez INTER RAO Lietuva w 2017 r.

 

Rynek

 • 11,4 TWh – łączne zużycie energii na Litwę w 2016 r.
 • 10,1 TWh – wolumen energii importowanej na Litwę w 2016 r.
 • 1 000 MW – planowana przepustowość połączenia LitPol Link pomiędzy Polską i Litwą
 • 700 MW – przepustowość połączenia NordBalt pomiędzy Szwecją i Litwą

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Wilno

Tel. +370 (5) 242 11 21
Fax. +370 (5) 242 11 22
E-mail: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/en"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska