O NAS

HANDLU

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYTWARZANIE ENERGII Z WIATRU

Wytwarzanie energii z wiatru

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   Aktualności   Aktualności

Aktualności

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I połowę 2017 r. - Wiarygodny dostawca energii elektrycznej zwiększa przychody, zysk netto wyniósł 4,8 mln euro
'0'
2017 08 31

 Na wyniki Grupy INTER RAO Lietuva w omawianym okresie wpływ miała przede wszystkim konkurencja pomiędzy uczestnikami rynku, której skutkiem były niższe ceny sprzedaży energii. Jednocześnie ceny zakupu energii pozostały niezmienne r/r. Grupa potwierdziła, że jest godnym zaufania dostawcą energii. Sprzedaż Grupy wzrosła dzięki nowym kontraktom podpisanym w tym roku na Litwie i Łotwie, a także dzięki lepszym warunkom meteorologicznym, sprzyjającym produkcji energii elektrycznej na farmie wiatrowej Vydmantai. W pierwszej połowie tego roku Grupa INTER RAO Lietuva wypracowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie ponad 9,5 mln euro. EBITDA wyniosła 7,2 mln euro, a zysk netto 4,8 mln euro. Marże wyniosły odpowiednio 8,2% na poziomie EBITDA i 5,5% na poziomie zysku netto. Zysk na jedną akcję wyniósł 24 eurocenty – powiedział Giedrius Balčiūnas, Prezes Zarządu INTER RAO Lietuva.

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2017 - Przychody wzrosły, zysk netto wyniósł 2,6 mln euro
'0'
2017 05 12

Na wyniki Grupy INTER RAO Lietuva w pierwszym kwartale tego roku wpłynęły głównie wyższa sprzedaż energii, a także niższa cena energii zrealizowana w kontraktach sprzedaży. Ceny sprzedaży były pod presją trudnych warunków rynkowych oraz konkurencji pomiędzy sprzedającymi po wprowadzeniu nowych połączeń sieciowych pomiędzy Litwą oraz Polską i Szwecją. Jednocześnie średnia cena zakupu energii nie zmieniła się r/r. Grupa zwiększyła wolumen sprzedaży dzięki podpisaniu większej liczby kontraktów z klientami na Litwie i na Łotwie oraz dzięki lepszym warunkom meteorologicznym i wyższej produkcji energii przez farmę wiatrową Vydmantai. W rezultacie zysk brutto ze sprzedaży przekroczył 4,8 mln euro. EBITDA wyniosła 3,8 mln euro, a zysk netto 2,6 mln euro. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 7.8%, a marża netto na poziomie 5.3%. Grupa wypracowała zysk na akcję w wysokości 0,13 euro - skomentował Giedrius Balčiūnas, Prezes Zarządu INTER RAO Lietuva.

INTER RAO Lietuva wypłaci 51 eurocentów dywidendy na akcję
'0'
2017 04 28

Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 r. w łącznej wysokości 10,2 mln euro, czyli 0,51 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 13 maja br., a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi  24 maja.

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 2016 r. - Wzrost wolumenu handlu energią i liczby klientów przyczynił się do wypracowania ponad 9 mln euro zysku netto
'0'
2017 02 24

Miniony rok był wymagający dla wszystkich uczestników rynku ze względu na średnio niższe i mocno zmienne ceny energii elektrycznej po uruchomieniu połączeń elektroenergetycznych NordBalt i LitPol Link oraz liczne nieplanowane przerwy w ich działaniu w pierwszym półroczu 2016 r. Na produkcję energii elektrycznej na farmie wiatrowej wpłynęły znacznie bardziej niekorzystne warunki meteorologiczne. Mimo to, Grupa handlowała większą ilością energii i zwiększyła bazę klientów, a wolumen handlu energią elektryczną wzrósł w IV kwartale 2016 r. we wszystkich krajach, w których działamy. Grupa osiągnęła rentowność brutto na poziomie 10,59% oraz 9,3 mln EUR zysku netto. W 2016 r. rentowność netto wyniosła 5,17%, a zysk netto na jedną akcję wyniósł 0,46 EUR - powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 9 miesięcy 2016 r. - Lekki wzrost wolumenu handlu energią, spadek przychodów i zysków
'0'
2016 11 14

Wyniki Grupy INTER RAO Lietuva w trzecim kwartale br. były pod wpływem tych samych czynników, które oddziaływały na wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich. Skrajnie niekorzystne warunki meteorologiczne i historycznie niskie prędkości wiatru wpłynęły na wielkość produkcji i sprzedaży energii wytworzonej. Średnio niższe i mocno zmienne rynkowe ceny energii elektrycznej po uruchomieniu połączeń elektroenergetycznych NordBalt i LitPol Link, a także liczne nieplanowe przerwy w ich działaniu wpłynęły na przychody i poziom rentowności. Mimo to, Grupa wypracowała dobre wyniki pod względem rentowności, choć nie tak dobre jak w bardzo udanym 2015 r. Zysk netto Grupy wyniósł 6,9 mln EUR, a rentowność netto sięgnęła 5,6%. Zysk na jedną akcję wyniósł 0,34 EUR -powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I półrocze 2016 r. - Dobre wyniki mimo niekorzystnych warunków rynkowych
'0'
2016 08 31

– Wyniki Grupy INTER RAO Lietuva w I półroczu tego roku znalazły się pod wpływem kilku negatywnych czynników, które miały wpływ na wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich. Mimo skrajnie niekorzystnych warunków meteorologicznych, tj. historycznie niskich prędkości wiatru, jak również średnio niższych oraz mocno zmiennych rynkowych cen energii elektrycznej, co było związane z uruchomieniem połączeń elektroenergetycznych NordBalt oraz LitPol Link, a także ich licznymi nieplanowanymi wyłączeniami, Grupa osiągnęła dobre wyniki pod względem rentowności. Wynik netto Grupy wyniósł 5,9 mln EUR, co oznacza lekki spadek rentowności netto, która jednak sięgnęła 7,1%. Zysk netto w przeliczeniu na jedną akcję wyniósł 29 eurocentów –powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. - Po nadzwyczaj dobrym 2015 roku powrót do wyników z poprzednich lat
'0'
2016 05 13

- Wyniki Grupy INTER RAO Lietuva po nadzwyczaj udanym 2015 roku powróciły do poziomu z poprzednich lat. W omawianym okresie uruchomione zostały nowe połączenia z Polską i Szwecją, co przełożyło się na niższe ceny energii elektrycznej na rynku. Mimo to wolumen energii elektrycznej sprzedanej przez Grupę był nieco wyższy niż w I kwartale 2015 r. Spadek cen energii elektrycznej zdeterminował wartość przychodów, a zatem i zysków Grupy. Zachodzące zmiany strukturalne w naszej działalności handlowej, gdzie sprzedawana przez Grupę energia elektryczna kupowana jest od różnych dostawców, pozwoliły nam osiągnąć wyniki zbliżone do zanotowanych w I kwartale 2014 r. EBITDA Grupy wyniosła 5,3 mln EUR, a zysk netto sięgnął 3,8 mln EUR, co oznacza, że marże były na adekwatnym dla branży poziomie odpowiednio 11,4% oraz 8,2%. Osiągnięty zysk na jedną akcję wyniósł 0,19 EUR – powiedziałGiedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

INTER RAO Lietuva wypłaci 80,5 eurocentów dywidendy na akcję
'0'
2016 04 29

Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 r. w łącznej wysokości 16,1 mln euro, czyli 0,805 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 13 maja br., a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi 24 maja.

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 2015 rok - Grupa wypracowała najlepsze rezultaty w ostatnich pięciu latach
'0'
2016 02 19

Wyniki Grupy INTER RAO Lietuva za ubiegły rok są najlepsze od pięciu lat. Lepsze warunki wiatrowe niż szacowana średnia długoterminowa oraz dokonane przez Grupę techniczne usprawnienia przełożyły się na najlepsze wyniki farmy wiatrowej Vydmantai od rozpoczęcia jej działalności w 2006 r. Energia elektryczna wyprodukowana przez farmę wiatrową sięgnęła 68,55 GWh i była o jedną piątą wyższa niż w 2014 r. Grupa osiągnęła rentowność brutto na sprzedaży na adekwatnym dla naszej branży poziomie 15,86%, a wypracowany zysk netto wzrósł o ponad 50% i sięgnął 18,8 mln EUR. Rentowność netto w ostatnim roku wzrosła z 5,87% do 10,08%, a zysk netto Grupy w przeliczeniu na jedną akcję wyniósł 0,94 EUR – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

„INTER RAO Lietuva“ i w 2015 roku znalazła się wśród firm płacących najwyższe podatki
'0'
2016 02 12

Spółka „AB INTER RAO Lietuva“ w 2015 roku ponownie znalazła się wśród spółek, które płacą najwięcej podatków i innych opłat na Litwie.

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Wilno

Tel. +370 (5) 242 11 21
Fax. +370 (5) 242 11 22
E-mail: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/en"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska