A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

INTER RAO Latvia

www.interrao.lv

SIA INTER RAO Latvia to podmiot utworzony w styczniu 2010 roku, mający na celu osiągnięcie pozycji wysoce konkurencyjnego dostawcy energii elektrycznej na rynku łotewskim.

W marcu 2010 roku INTER RAO Latvia uzyskała licencję na prowadzenie działalności jako niezależny dostawca energii, pozwalającej jej na sprzedaż energii elektrycznej na łotewskim rynku detalicznym.

Spółka jest jednym z największych na Łotwie dostawców energii elektrycznej, świadczącym usługi na rzecz przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Celem spółki jest rozwój działalności na rynku łotewskim poprzez oferowanie klientom możliwości dokonania optymalizacji wykorzystania energii oraz zwiększenia konkurencyjności.