A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Dla studentów

Od początku działalności INTER RAO Lietuva współpracuje z Vytautas Magnus University w Kownie. Aktywnie wspieramy inicjatywy usprawniające i rozwijające poziom edukacji na tej uczelni.

W ramach jednego z takich projektów INTER RAO Lietuva przyznaje stypendia o wartości 3000 euro najbardziej utalentowanym studentom programu magisterskiego finansów i bankowości. Nagrodzony student może ponadto spędzić pół roku na jednej ze współpracujących uczelni zagranicznych i uzyskać podwójny dyplom. Stypendium przyznawane jest w dniu wręczenia dyplomów studentom na kierunku ekonomii i zarządzania.

Vytautas Magnus University aktywnie uczestniczy w programach międzynarodowych, umożliwiając studentom uzyskiwanie podwójnych dyplomów. W ramach takiego programu wymagany jest sześciomiesięczny wyjazd na uczelnię zagraniczną, co dla wielu utalentowanych studentów może stanowić istotny problem finansowy. Stypendium przyznawane przez INTER RAO Lietuva pozwala najzdolniejszym litewskim studentom na zdobycie cennej wiedzy i doświadczenia na wiodących uczelniach zagranicznych.

Studentom ekonomii, technologii i innych specjalizacji z różnych uniwersytetów zainteresowanym energetyką, projektami z zakresu energii odnawialnej i rynkiem energii elektrycznej oferujemy praktyczne szkolenia.

Najlepszi studenci mogą zostać częścią zespołu INTER RAO Lietuva i liczyć na korzystne warunki pracy oraz szerokie możliwości rozwoju zawodowego.