A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Energetyka odnawialna na Litwie

W 2017 roku produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na Litwie osiągnęła 2,4 TWh.

Większość litewskiej zielonej energii pochodzi z zakładu hydroenergetycznego w Kownie o mocy znamionowej 100,8 MW. Z kolei głównym zadaniem 900-megawatowej elektrowni szczytowo-pompowej w Kruonis wykorzystuhjącej ten sam zbiornik na rzece Niemen jest bilansowanie systemu.

Na koniec 2018 roku moc znamionowa wszystkich litewskich turbin wiatrowych wynosiła ok. 533 MW.

Pod koniec 2018 roku moc wszystkich zakładów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, w tym z energii słonecznej i wiatrowej oraz z biomasy i biogazu, wynosiła 839 MW.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Litwa musi do 2020 roku uzyskać udział energii ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu energii brutto na poziomie co najmniej 23 proc.