Rėmimas

„INTER RAO Lietuva“ aktyviai dalyvauja bendruomenių veikloje, palaiko ir skatina socialinį bendravimą ir bendradarbiavimą. Kompanija rėmimo ir palaikymo veiksmus koncentruoja trijose visuomeninio gyvenimo srityse – tai bendruomenės, sportas, mokslas ir kultūra. Rėmimo kryptys atspindi mūsų veiklos filosofiją, kurios pagrindas yra nuolatinė kaita ir dinamiškumas, naujovių ir balanso siekimas.

* Bendrovė negali skirti ir neskiria paramos jokiems politiniams projektams ar projektams su aiškia politine potekste, bei jokiems politinių organizacijų organizuojamiems projektams. Bendrovė taip pat negali skirti ir neskiria paramos religinių organizacijų tiesioginei veiklai ar aiškiai religiniams projektams finansuoti. Religinių organizacijų projektus galima remti tik tuomet, jei jie atitinka bendrovės remiamas sritis ir yra juos įgyvendinat siekiama ugdyti bendruomeniškumą, mažinti socialinę atskirtį, puoselėti kultūrą ir kultūrinį bei architektūrinį paveldą ar puoselėti sveikos gyvensenos principus.

* Bendrovės planuojamos teikti paramos projektų planas sudaromas ir patvirtinamas kiekvieniems būsimiems finansiniams metams, įpusėjus metams prieš būsimus finansinius metus. Todėl parama projektams, dėl paramos kuriems kreipiamasi tais pačiais finansiniais metais, yra neskiriama.

Bendruomeniškumo ugdymo ir socialinės atskirties mažinimo, sporto, mokslo ir kultūros sričių projektams bei jų įgyvendinimui „INTER RAO Lietuva“ kasmet skiria:

2015 metais – 1,15 mln. eurų;

2016 metais – 1,13 mln. eurų;

2017 metais – 1,15 mln. eurų;

2018 metais – 1,14 mln. eurų;

2019 metais – 1,4 mln. eurų.