APIE MUS

PREKYBA

ELEKTROS ENERGIJOS RINKA

VĖJO ENERGIJOS GAMYBA

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   Naujienos   Naujienos   INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2017 metų I pusmečio finansinius rezultatus: Patikimas elektros energijos tiekėjas didino pajamas ir už dirbo 4...

INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2017 metų I pusmečio finansinius rezultatus: Patikimas elektros energijos tiekėjas didino pajamas ir už dirbo 4,8 mln. eurų grynojo pelno

2017 08 31
  • Pardavimų pajamos per 2017 m. I pusmetį dėl didesnės elektros energijos pardavimų apimties augo daugiau kaip 5%, iki 87,48 mln. eurų.
  • Grupės bendrasis pelnas siekė 9,53 mln.,  lyginant su 10,76 mln. 2016 m. I pusmetį.
  • Grupės EBITDA buvo 7,15 mln. eurų, lyginant su 8,52 mln. eurų 2016 I pusmetį, o EBITDA pelno marža siekė 8,2% (10,3% prieš metus).
  • Veiklos pelnas siekė 5,90 mln. eurų, lyginant su 7,25 mln.  2016 m. I pusmetį.
  • Grupės grynasis pelnas sudarė 4,84 mln. eurų, lyginant su 5,88 mln. prieš metus.
  • Elektros energijos pardavimų apimtis augo iki 2367 GWh, lyginant su 2131 GWh per2016 m. I pusmetį.

„INTER RAO Lietuva Grupės rezultatus per ataskaitinį laikotarpį lėmė nesikeitusios elektros energijos įsigijimo kainos ir tarp rinkos dalyvių augusi konkurencija, kuri mažino parduodamos elektros energijos kainas. Visgi Grupė patvirtino savo, kaip patikimo elektros energijos, tiekėjo reputaciją ir dėl didesnio su klientais Lietuvoje ir Latvijoje sudarytų sutarčių skaičiaus bei dėl elektros energijos gamybai Vydmantų vėjo elektrinių parke palankesnių oro sąlygų pardavė daugiau elektros energijos. INTER RAO Lietuva Grupė uždirbo daugiau nei 9,5 milijono eurų. EBITDA buvo 7,2 milijono eurų ir grynasis pelnas – 4,8 milijono eurų, o šių rodiklių maržos buvo atitinkamai 8,2 ir 5,5 proc. Grupė uždirbo 0,24 euro vienai akcijai“, - sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pagrindiniai IRL Grupės finansiniai rodikliai

 

2017 m. I pusmetis

2016 m. I pusmetis

Pardavimai (tūkst. EUR)

87 482

82 783

Bendrasis pelnas (tūkst. EUR)

9 526

10 755

Bendrojo pelno marža (%)

10,89%

12,99%

Veiklos pelnas (tūkst. EUR)

5 904

7 248

Veiklos pelno marža (%)

6,75%

8,76%

EBITDA (tūkst. EUR)

7 154

8 521

EBITDA pelno marža (%)

8,18%

10,29%

Grynasis pelnas (tūkst. EUR)

4 836

5 881

Grynojo pelno marža (%)

5,53%

7,10%

     

Akcijų skaičius (tūkst.)

20 000

20 000

Uždirbta vienai akcijai (EUR)

0,24

0,29

 

Pardavimų pajamos

Grupės konsoliduotos pardavimų pajamos per 2017 m. sausį – birželį buvo 87 mln. eurų, arba 5,7 proc. didesnės nei per 2016 metų pirmąjį pusmetį. Pajamos augo dėl didėjusio parduotos elektros energijos kiekio ir palankių oro sąlygų, kurios Grupės valdomam vėjo elektrinių parkui leido pagaminti ir parduoti daugiau elektros energijos. Augimą labiausiai lėmė Lietuvos ir Latvijos rinkose padidėję pardavimai ir didesnis su klientais sudarytų sutarčių skaičius.

Nors dėl didesnių parduotos elektros energijos apimčių pajamos augo, tačiau vidutinės elektros kainos rinkose buvo žemesnės. Todėl parduodamos elektros energijos savikaina augo labiau nei bendrosios pajamos. Grupės pardavimų savikaina 2017 m. sausį – birželį buvo 78 mln. eurų, arba 8,2 proc. daugiau nei per 2016 m. pirmus šešis mėnesius. Šį padidėjimą lėmė didesnis parduotos elektros energijos kiekis ir per metus nesikeitę įsigyjamos elektros energijos kainos.

Pelnas

Grupės bendrasis pelnas per 2017 m. sausį – birželį buvo 9,5 mln. eurų (2016 m. I pusmetį – 10,8 mln.), o bendrojo pelno marža sumažėjo iki 10,89 proc. (12,99 proc. prieš metus).

Grupės veiklos pelnas per tą patį laikotarpį sudarė 5,9 mln. eurų (7,2 mln. prieš metus) ir veiklos pelno marža mažėjo nuo 8,76 proc. iki 6,75 proc.. Išskiriant veiklos sritis, elektros energijos gamybos Vydmantų vėjo elektrinių parke indėlis į veiklos pelną dėl palankesnių oro sąlygų per metus augo nuo vos 4 iki 17 proc., nors pajamos iš šios srities sudarė tik 3 proc. visų Grupės pajamų.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis

Elektros energijos prekyba

Elektros energijos gamyba

(Tūkst.eurų)

2017 m. I pusmetis

2016 m. I pusmetis

2017 m. I pusmetis

2016 m. I pusmetis

Pajamos

84 892

80 535

2 590

2 248

Veiklos pelnas

4 925

5 647

979

234

Veiklos pelno marža

5,8%

7,0%

37,8%

10,4%

 

Grupės grynasis pelnas 2017 m. I pusmetį siekė 4,8 mln. eurų (5,9 mln. eurų prieš metus), o pelno marža mažėjo nuo 7,1 iki 5.5 proc.  

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Vilnius

Telefonas: +370 (5) 242 11 21
Faksas: +370 (5) 242 11 22
El. paštas: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska