APIE MUS

PREKYBA

ELEKTROS ENERGIJOS RINKA

VĖJO ENERGIJOS GAMYBA

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   Investuotojams   Pranešimai   Einamieji

Einamieji

2017


-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniam bendrovės akcininkui prieš terminą dalinai grąžintą paskolos sumą
2017 12 18 | 33/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2017 m. . gruodžio 18 d. Bendrovė prieš terminą grąžino jai pagal 2017 m. gegužės 24 d. paskolos sutartį suteiktą paskolos sumą. Gauta paskola buvo naudojama Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniams bendrovės akcininkams prieš terminą dalinai grąžintas paskolos sumas
2017 11 23 | 32/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2017 m. lapkričio 23 d. Bendrovė prieš terminą grąžino jai pagal 2017 m. gegužės 24 d. paskolos sutartis suteiktas paskolos sumas.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2017 m. III ketvirčio rezultatų paskelbimo
2017 11 14 | 31/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2017 m. 3 ketvirčio neaudituotus AB „INTER RAO Lietuva“ rezultatus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituoti 2017 m. 3 ketvirčio rezultatai.  (PDF)

-

Dėl 2017 m. III ketvirčio rezultatų paskelbimo datos
2017 11 10 | 30/2017

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2017 m. III ketvirčio rezultatai bus skelbiami 2017 m. lapkričio 14 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 09 19 | 29/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2017 09 19;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2017 09 19.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 09 18 | 28/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2017 09 18;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2017 09 18.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 09 15 | 27/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių. (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2017 09 15.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 09 14 | 26/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2017 09 14.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 09 12 | 25/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2017 09 12.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 09 11 | 24/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2017 09 11.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 09 08 | 23/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2017 09 08.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 09 07 | 22/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2017 09 07.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 09 06 | 21/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2017 09 06.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. paskelbimo
2017 08 31 | 20/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia neaudituotas konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas ir neaudituotą konsoliduotą tarpinį pranešimą, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. paskelbimo datos
2017 08 29 | 19/2017

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. bus skelbiami 2017 m. rugpjūčio 31 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 06 29 | 18/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2017 06 29.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 06 27 | 17/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2017 06 27.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 06 22 | 16/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2017 06 22.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 06 21 | 15/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2017 06 21.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 06 16 | 14/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2017 06 16.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų tarybos sprendimu Viacheslav Khodykin atšauktas iš Bendrovės Valdybos prieš terminą, Evgeny Miroshnichenko išrinktas į Bendrovės Valdybą ir išrinkti Bendrovės Stebėtojų tarybos Audito komiteto nariai
2017 06 07 | 13/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2017 m. birželio 6 d. buvo sušauktas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame visi išrinkti Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimus dėl valdybos nario atšaukimo prieš terminą ir valdybos nario rinkimo, ir dėl Stebėtojų tarybos Audito komiteto narių išrinkimo.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2017 06 05 | 12/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2017 06 02;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2017 06 02.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindinių bendrovės akcininkų suteiktą finansavimą
2017 05 24 | 11/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2017 m. gegužės 24 d. Bendrovei buvo suteiktos dvi paskolos. Gautos paskolos bus naudojamos Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2017 m. I ketvirčio rezultatų paskelbimo
2017 05 12 | 10/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2017 m. 1 ketvirčio neaudituotus AB „INTER RAO Lietuva“ rezultatus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituoti 2017 m. 1 ketvirčio rezultatai.  (PDF)

-

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką
2017 05 11 | 9/2017

2017 m. balandžio 28 d. įvykęs eilinis visuotinis AB "INTER RAO Lietuva" akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2016 m. AB "INTER RAO Lietuva" pelną ir skirti 0,51 EUR dividendų vienai akcijai. Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2017 m. gegužės 15 d., bus AB "INTER RAO Lietuva" akcininkais.  (PDF)

Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0021 (DAS-2).  (PDF)

Formų pildymo taisyklės.  (PDF)

-

Dėl 2017 m. I ketvirčio rezultatų paskelbimo datos
2017 05 10 | 8/2017

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2017 m. I ketvirčio rezultatai bus skelbiami 2017 m. gegužės 12 d.  (PDF)

-

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus
2017 04 28 | 7/2017

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d.;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2016 m.;  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

-

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2017 04 07 | 6/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2017 m. kovo 27 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2016 m. projektas.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ stebėtojų tarybos sprendimai
2017 04 04 | 5/2017

AB INTER RAO Lietuva Stebėtojų tarybos sprendimu perrinkta valdyba ir, išanalizavus 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinius, nuspręsta siūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui juos patvirtinti.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos sprendimai
2017 03 27 | 4/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2016 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniams bendrovės akcininkams prieš terminą pilnai grąžintas paskolos sumas
2017 03 09 | 3/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2017 m. kovo 9 d. Bendrovė prieš terminą grąžino jai pagal 2016 m. gegužės 24 d. paskolos sutartis suteiktas paskolos sumas. Gautos paskolos buvo naudojamos Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.  (PDF)

-

Dėl bendrovės valdymo 
2017 03 02 | EBI pranešimas nr. 1/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo praktikos kodekso (toliau – „WSE valdymo praktikos kodeksas“) reikalavimams. WSE valdymo praktikos kodeksas pateikiamas Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kuriame pateikiama informacija apie bendrovių valdymą: www.corp-gov.gpw.pl, taip pat ir internetinėje svetainėje: www.interrao.lt dalyje "Investuotojams".  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2016 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2016 m. paskelbimo
2017 02 24 | 2/2017

AB INTER RAO Lietuva skelbia 2016 m. IV ketvirčio rezultatus, Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotą metinį pranešimą.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2016 m. IV ketvirčio rezultatai;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2016 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2016 m. paskelbimo datos
2017 02 22 | 1/2017

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2016 m. IV ketvirčio rezultatai bei Konsoliduotas metinis pranešimas, Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos už metus pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bus skelbiami 2017 m. vasario 24 d.  (PDF)

-

2016


-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 12 30 | 41/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 12 30.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų tarybos sprendimu Evgeniya Popova išrinkta Stebėtojų tarybos pirmininke, o Evgeny Miroshnichenko išrinktas į Bendrovės Valdybą
2016 12 30 | 40 pakeitimas /2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2016 m. gruodžio 29 d. buvo sušauktas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame visi išrinkti Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimus dėl Stebėtojų tarybos pirmininko ir Valdybos nario išrinkimo.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų tarybos sprendimu Evgeniya Popova išrinkta Stebėtojų tarybos pirmininke, o Evgeny Miroshnichenko išrinktas į Bendrovės Valdybą
2016 12 30 | 40/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2016 m. gruodžio 29 d. buvo sušauktas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame visi išrinkti Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimus dėl Stebėtojų tarybos pirmininko ir Valdybos nario išrinkimo.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 12 29 | 39/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 12 29.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 12 28 | 38/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 12 28.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 12 27 | 37/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 12 27.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 12 23 | 36/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 12 23.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 12 22 | 35/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 12 22.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 12 21 | 34/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 12 21.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 12 19 | 33/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 12 19.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie valdybos nario atsistatydinimą
2016 12 19 | 32/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad nuo 2016 m. gruodžio 19 d. DMITRY PALUNIN atsistatydino iš Bendrovės valdybos nario pareigų.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie stebėtojų tarybos nario atsistatydinimą
2016 12 19 | 31/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad nuo 2016 m. gruodžio 19 d. ALEXANDER PAKHOMOV atsistatydino iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniams bendrovės akcininkams prieš terminą dalinai grąžintas paskolos sumas
2016 12 15 | 30/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2016 m. gruodžio 15 d. Bendrovė prieš terminą grąžino jai pagal 2016 m. gegužės 24 d. paskolos sutartis suteiktas paskolos sumas. Gautos paskolos buvo naudojamos Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2016 m. III ketvirčio rezultatų paskelbimo
2016 11 14 | 29/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2016 m. 3 ketvirčio neaudituotus AB „INTER RAO Lietuva“ rezultatus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituoti 2016 m. 3 ketvirčio rezultatai.  (PDF)

-

Dėl 2016 m. III ketvirčio rezultatų paskelbimo datos
2016 11 10 | 28/2016

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2016 m. III ketvirčio rezultatai bus skelbiami 2016 m. lapkričio 14 d.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniams bendrovės akcininkams prieš terminą dalinai grąžintas paskolos sumas
2016 10 26 | 27/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2016 m. spalio 26 d. Bendrovė prieš terminą grąžino jai pagal 2016 m. gegužės 24 d. paskolos sutartis suteiktas paskolos sumas. Gautos paskolos buvo naudojamos Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. paskelbimo
2016 08 31 | 26/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia neaudituotas konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas ir neaudituotą konsoliduotą tarpinį pranešimą, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. paskelbimo datos
2016 08 29 | 25/2016

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. bus skelbiami 2016 m. rugpjūčio 31 d.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniams bendrovės akcininkams prieš terminą dalinai grąžintas paskolos sumas
2016 07 28 | 24/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2016 m. liepos 28 d. Bendrovė prieš terminą grąžino jai pagal 2016 m. gegužės 24 d. paskolos sutartis suteiktas paskolos sumas. Gautos paskolos buvo naudojamos Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 06 28 | 23/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 06 28.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 06 22 | 22/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 06 22.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 06 20 | 21/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 06 20.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 06 13 | 20/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 06 10.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 06 06 | 19/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 06 06.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 05 30 | 18/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 05 30.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindinių bendrovės akcininkų suteiktą finansavimą
2016 05 24 | 17/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2016 m. gegužės 24 d. Bendrovei buvo suteiktos dvi paskolos. Gautos paskolos bus naudojamos Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2016 m. I ketvirčio rezultatų paskelbimo
2016 05 13 | 16/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2016 m. 1 ketvirčio neaudituotus AB „INTER RAO Lietuva“ rezultatus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituoti 2016 m. 1 ketvirčio rezultatai.  (PDF)

-

Dėl 2016 m. I ketvirčio rezultatų paskelbimo datos
2016 05 11 | 15/2016

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2016 m. I ketvirčio rezultatai bus skelbiami 2016 m. gegužės 13 d.  (PDF)

-

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką
2016 05 10 | 14/2016

2016 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis AB "INTER RAO Lietuva" akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2015 m. AB "INTER RAO Lietuva" pelną ir skirti 0,805 EUR dividendų vienai akcijai. Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2016 m. gegužės 13 d., bus AB "INTER RAO Lietuva" akcininkais.  (PDF)

Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0021 (DAS-2).  (PDF)

Formų pildymo taisyklės.  (PDF)

-

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus
2016 04 29 | 13/2016

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2015 m.;  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

-

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2016 04 07 | 12/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2016 m. kovo 28 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.  (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2015 m. projektas.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ stebėtojų tarybos sprendimai
2016 04 04 | 11/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų taryba išanalizavo 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinius, nuspręsta siūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui juos patvirtinti.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 04 04 | 10/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2016 04 04;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2016 04 04;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2016 04 04.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 03 31 | 9/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių. (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2016 03 31;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2016 03 31.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 03 30 | 8/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2016 03 30;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2016 03 30;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2016 03 30.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2016 03 29 | 7/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2016 03 29.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos sprendimai
2016 03 29 | 6/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2015 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniams bendrovės akcininkams prieš terminą pilnai grąžintas paskolas
2016 03 04 | 5/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2016 m. kovo 4 d. Bendrovė prieš terminą grąžino jai pagal 2015 m. gegužės 28 d. paskolos sutartis suteiktas paskolos sumas. Gautos paskolos buvo naudojamos Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.  (PDF)

-

Dėl bendrovės valdymo
2016 03 03 | EBI pranešimas nr. 1/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo praktikos kodekso (toliau – „WSE valdymo praktikos kodeksas“) reikalavimams. WSE valdymo praktikos kodeksas pateikiamas Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kuriame pateikiama informacija apie bendrovių valdymą: www.corp-gov.gpw.pl, taip pat ir internetinėje svetainėje: www.interrao.lt dalyje "Investuotojams".  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2015 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2015 m. paskelbimo
2016 02 19 | 4/2016

AB INTER RAO Lietuva skelbia 2015 m. IV ketvirčio rezultatus, Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotą metinį pranešimą.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2015 m. IV ketvirčio rezultatai;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2015 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2015 m. paskelbimo datos
2016 02 17 | 3/2016

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2015 m. IV ketvirčio rezultatai bei Konsoliduotas metinis pranešimas, Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos už metus pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bus skelbiami 2016 m. vasario 19 d.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniams bendrovės akcininkams prieš terminą dalinai grąžintas paskolos sumas
2016 02 12 | 2/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2016 m. vasario 12 d. Bendrovė prieš terminą grąžino jai pagal 2015 m. gegužės 28 d. paskolos sutartis suteiktas paskolos sumas.  (PDF)

Gautos paskolos buvo naudojamos Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.

-

AB „INTER RAO Lietuva“ rengs ir skelbs tarpinę informaciją
2016 01 07 | 1/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad, atsižvelgiant į naujausius Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies pakeitimus, kuriais emitentams nebelieka pareigos rengti ir skelbti tarpinę 3, 9 ir 12 mėn. finansinę informaciją, Bendrovė nusprendė rengti konsoliduotą tarpinę informaciją ir skelbti ją norminių aktų nustatyta tvarka, taip užtikrindama investuotojams galimybę susipažinti ir sprendimus priimti vadovaujantis naujausia informacija apie Bendrovės veiklą.  (PDF)

-

2015


-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 12 30 | 36/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 12 30.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 12 23 | 35/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2015 12 23;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2015 12 23.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 12 18 | 34/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 12 18.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 12 15 | 33/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 12 15.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 12 09 | 32/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 12 09.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 12 04 | 31/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 12 04.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 11 30 | 30/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2015 11 30;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2015 11 30.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniams bendrovės akcininkams prieš terminą dalinai grąžintas paskolos sumas
2015 11 20 | 29/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2015 m. lapkričio 20 d. Bendrovė prieš terminą grąžino jai pagal 2015 m. gegužės 28 d. paskolos sutartis suteiktas paskolos sumas. Gautos paskolos buvo naudojamos Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 11 20 | 28/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 11 20.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2015 m. III ketvirčio rezultatų paskelbimo
2015 11 13 | 27/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2015 m. 3 ketvirčio neaudituotus AB „INTER RAO Lietuva“ rezultatus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituoti 2015 m. 3 ketvirčio rezultatai.  (PDF)

-

Dėl 2015 m. III ketvirčio rezultatų paskelbimo datos
2015 11 10 | 26/2015

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2015 m. III ketvirčio neaudituoti rezultatai bus skelbiami 2015 m. lapkričio 13 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 09 22 | 25/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 09 22.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 09 16 | 24/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2015 09 16;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2015 09 16.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 09 11 | 23/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2015 09 11;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2015 09 11;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2015 09 11;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 4 2015 09 11;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 5 2015 09 11.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 09 09 | 22/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2015 09 09;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2015 09 09;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2015 09 09;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 4 2015 09 09;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 5 2015 09 09.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. paskelbimo
2015 08 28 | 21/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia neaudituotas konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas ir neaudituotą konsoliduotą tarpinį pranešimą, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. paskelbimo datos
2015 08 25 | 20/2015

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. bus skelbiami 2015 m. rugpjūčio 28 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 06 30 | 19/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 06 30.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 06 26 | 18/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 06 26.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 06 19 | 17/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2015 06 19;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2015 06 19.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 06 18 | 16/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 06 18.  (PDF)

-

Pranešimas apie AB INTER RAO Lietuva įstatinio kapitalo, išreikšto eurais, ir pakeistų įstatų registravimą
2015 06 17 | 15/2015

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2015 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre buvo įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas, išreikštas eurais, ir pakeisti Bendrovės įstatai.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 06 15 | 14/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 06 15.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindinių bendrovės akcininkų suteiktą finansavimą
2015 05 28 | 13/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2015 m. gegužės 28 d. bendrovei buvo suteiktos dvi paskolos. Gautos paskolos bus naudojamos Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2015 m. I ketvirčio rezultatų paskelbimo
2015 05 15 | 12/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2015 m. I ketvirčio neaudituotus AB „INTER RAO Lietuva“ rezultatus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituoti 2015 m. I ketvirčio rezultatai.  (PDF)

-

Dėl 2015 m. I ketvirčio rezultatų paskelbimo datos
2015 05 13 | 11/2015

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2015 m. I ketvirčio rezultatai bus skelbiami 2015 m. gegužės 15 d.  (PDF)

-

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką
2015 05 12 | 10/2015

2015 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis visuotinis AB "INTER RAO Lietuva" akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2013 m. AB "INTER RAO Lietuva" pelną ir skirti 0,56 EUR dividendų vienai akcijai.

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką.  PDF

Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0021 (DAS-2).  (PDF)

Formų pildymo taisyklės.  (PDF)

-

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus
2015 04 30 | 9/2015

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2014 m.;  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

Nauja Bendrovės įstatų redakcija.  (PDF)

-

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2015 04 08 | 8/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2015 m. kovo 27 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.  (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2014 m. projektas;  (PDF)

Nauja Bendrovės įstatų redakcija.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ stebėtojų tarybos sprendimai
2015 04 07 | 7/2015

AB  „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų taryba išanalizavo 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinius, nuspręsta siūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui juos patvirtinti.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniams bendrovės akcininkams grąžintas paskolos sumas
2015 04 01 | 6/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2015 m. kovo 31 d. Bendrovė grąžino jai pagal 2014 m. gegužės 28 d. paskolos sutartis suteiktas paskolos sumas.  (PDF)

-

Dėl bendrovės valdymo
EBI pranešimas nr. 1/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo praktikos kodekso (toliau – „WSE valdymo praktikos kodeksas“) reikalavimams. WSE valdymo praktikos kodeksas pateikiamas Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kuriame pateikiama informacija apie bendrovių valdymą: www.corp-gov.gpw.pl, taip pat ir internetinėje svetainėje: www.interrao.lt dalyje "Investuotojams".  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos sprendimai
2015 03 27 | 5/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2014 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 03 26 | 4/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 03 26.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2015 03 20 | 3/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2015 03 20.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2014 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2014 m. paskelbimo
2015 02 27 | 2/2015

AB INTER RAO Lietuva skelbia 2014 m. IV ketvirčio rezultatus, Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotą metinį pranešimą.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2014 m. IV ketvirčio rezultatai (PDF) ;

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas (PDF) .

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2014 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2014 m. paskelbimo datos
2015 02 25 | 1/2015

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2014 m. IV ketvirčio rezultatai bei Konsoliduotas metinis pranešimas, Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos už metus pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bus skelbiami 2015 m. vasario 27 d.  (PDF)

-

2014


-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 12 30 | 38/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2014 12 30.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 12 23 | 37/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2014 12 23.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 12 05 | 36/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2014 12 05.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 12 02 | 35/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2014 12 02.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 11 21 | 34/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2014 11 21;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2014 11 21;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2014 11 21.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2014 m. III ketvirčio rezultatų paskelbimo
2014 11 14 | 33/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2014 m. III ketvirčio neaudituotus AB „INTER RAO Lietuva“ rezultatus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituoti 2014 m. III ketvirčio rezultatai.  (PDF)

-

Dėl 2014 m. III ketvirčio rezultatų paskelbimo datos
2014 11 12 | 32/2014

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2014 m. III ketvirčio rezultatai bus skelbiami 2014 m. lapkričio 14 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 10 06 | 31/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2014 10 06;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2014 10 06.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 09 30 | 30/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2014 09 30.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 09 24 | 29/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2014 09 24;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2014 09 24.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 09 19 | 28/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2014 09 19.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 09 15 | 27/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2014 09 15;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2014 09 15.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 09 11 | 26/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2014 09 11.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 09 08 | 25/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2014 09 08.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. paskelbimo
2014 08 29 | 24/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia neaudituotas konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas ir neaudituotą konsoliduotą tarpinį pranešimą, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. paskelbimo datos
2014 08 27 | 23/2014

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. bus skelbiami 2014 m. rugpjūčio 29 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 07 03 | 22/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2014 07 03.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 07 01 | 21/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2014 07 01;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2014 07 01;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2014 07 01;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 4 2014 07 01.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 06 26 | 20/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2014 06 26;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2014 06 26.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 06 20 | 19/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2014 06 20;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2014 06 20;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2014 06 20;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 4 2014 06 20.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 06 17 | 18/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2014 06 17;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2014 06 17;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2014 06 17;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 4 2014 06 17;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 5 2014 06 17.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 06 11 | 17/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2014 06 11;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2014 06 11;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2014 06 11.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 06 09 | 16/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2014 06 09;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2014 06 09.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 05 30 | 15/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2014 05 30.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindinių bendrovės akcininkų suteiktą finansavimą
2014 05 28 | 14/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2014 m. gegužės 28 d. Bendrovei buvo suteiktos dvi paskolos. Gautos paskolos bus naudojamos Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2014 05 27 | 13/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2014 05 27.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2014 05 27.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2014 m. I ketvirčio rezultatų paskelbimo
2014 05 14 | 12/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2014 m. I ketvirčio neaudituotus AB „INTER RAO Lietuva“ rezultatus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituoti 2014 m. I ketvirčio rezultatai.  (PDF)

-

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką
2014 05 13 | 11/2014

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką.  (PDF)

Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0021 (DAS-2).  (PDF)

Formų pildymo taisyklės.  (PDF)

-

Dėl 2014 m. I ketvirčio rezultatų paskelbimo datos
2014 05 12 | 10/2014

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2014 m. I ketvirčio rezultatai bus skelbiami 2014 m. gegužės 14 d.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
2014 04 30 | 9/2014

Pranešimas apie AB „INTER RAO Lietuva“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2013 m.  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ stebėtojų tarybos sprendimai
2014 04 09 | 8/2014

AB INTER RAO taryba išanalizavo 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinius ir nusprendė siūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui juos patvirtinti.  (PDF)

-

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2014 04 08 | 7/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2014 m. balandžio 4 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.  (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2013 m. projektas.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos sprendimai
2014 04 04 | 6/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2013 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės, ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniams bendrovės akcininkams grąžintas paskolos sumas
2014 04 01 | Nr. 5/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2014 m. kovo 31 d. bendrovė grąžino jai pagal 2013 m. gegužės 28 d. paskolos sutartis suteiktas paskolos sumas, kurios buvo naudojamos bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti.  (PDF)

-

Dėl bendrovės valdymo
2014 03 03

AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau – „Bendrovė“) praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo praktikos kodekso (toliau – „WSE valdymo praktikos kodeksas“) reikalavimams. WSE valdymo praktikos kodeksas pateikiamas Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kuriame pateikiama informacija apie bendrovių valdymą: www.corp-gov.gpw.pl, taip pat ir internetinėje svetainėje: www.interrao.lt dalyje "Investuotojams".  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2013 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2013 m. paskelbimo
2014 02 28 | Nr. 4/2014

AB INTER RAO Lietuva skelbia 2013 m. IV ketvirčio rezultatus, Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotą metinį pranešimą (PDF) .

AB „INTER RAO Lietuva“ 2013 m. IV ketvirčio rezultatai (PDF) ;

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas (PDF) .

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2013 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2013 m. paskelbimo datos
2014 02 26 | Nr. 3/2014

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2013 m. IV ketvirčio rezultatai bei Konsoliduotas metinis pranešimas, Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos už metus pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bus skelbiami 2014 m. vasario 28 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ balsavimo teisių paketo įgijimo
2014 01 07 | Nr. 2/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie gautą pranešimą dėl Bendrovės balsavimo teisių paketo įgijimo.  (PDF)

Grupės pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ dukterinei bendrovei Lenkijoje IRL Polska Sp.z o.o. suteikta licencija elektros prekybai Lenkijoje
2014 01 07 | Nr. 1/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2014 m. sausio 3 d., Bendrovės dukterinei bendrovei Lenkijoje IRL Polska Sp.z o.o. buvo suteikta licencija elektros energijos prekybai Lenkijoje.  (PDF)

2013

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 12 30 | Nr. 38/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2013 12 30;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2013 12 30;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2013 12 30.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 12 19 | Nr. 37/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2013 12 19;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2013 12 19;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2013 12 19;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 4 2013 12 19;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 5 2013 12 19.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 12 13 | Nr. 36/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2013 12 13;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2013 12 13;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2013 12 13;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 4 2013 12 13;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 5 2013 12 13;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 6 2013 12 13.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų tarybos sprendimų

2013 12 13 | Nr. 35/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų taryba nusprendė pakeisti Stebėtojų tarybos darbo reglamentą, pakeisti Stebėtojų Tarybos audito komiteto darbo reglamentą ir paskyrė tris Stebėtojų Tarybos audito komiteto narius.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius

2013 12 09 | Nr. 34/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2013 12 09;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2013 12 09;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2013 12 09;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 4 2013 12 09;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 5 2013 12 09.  (PDF)

-

AB INTER RAO Lietuva praneša apie dukterinės bendrovės akcijų įkeitimą
2013 12 06 | Nr. 33/2013

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2013 m. gruodžio 5 d. bendrovė įkeitė turimas dukterinės bendrovės Vydmantai wind park, UAB akcijas Swedbank AB naudai tam, kad užtikrintų dukterinės bendrovės finansinių įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį įgyvendinimą.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 12 03 | Nr. 32/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2013 12 03;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2013 12 03;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2013 12 03;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 4 2013 12 03.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 11 27 | Nr. 31/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2013 11 27;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2013 11 27;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2013 11 27.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 11 22 | Nr. 30/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2013 11 22;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2013 11 22;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2013 11 22.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 11 19 | Nr. 29/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2013 11 19;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2013 11 19;  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 3 2013 11 19.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2013 m. III ketvirčio rezultatų paskelbimo
2013 11 08 | Nr. 28/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2013 m. III ketvirčio neaudituotus AB „INTER RAO Lietuva“ rezultatus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituoti 2013 m. III ketvirčio rezultatai.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl dukterinės bendrovės Lenkijoje IRL Polska Sp.z o.o. įstatinio kapitalo didinimo
2013 11 07 | Nr. 27/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2013 m. lapkričio 6 d., Bendrovės valdyba vienbalsiai priėmė sprendimą padidinti Bendrovės dukterinės bendrovės Lenkijoje IRL Polska Sp.z o.o. įstatinį kapitalą nuo 2 000 000 (dviejų milijonų) Lenkijos zlotų iki 10 000 000 (dešimt milijonų) Lenkijos zlotų.  (PDF)

-

Dėl 2013 m. III ketvirčio rezultatų paskelbimo datos
2013 11 06 | Nr. 26/2013

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2013 m. III ketvirčio rezultatai bus skelbiami 2013 m. lapkričio 8 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 10 02 | Nr. 25/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių (PDF) .

Pranešimas apie sandorius 1 2013 10 02 (PDF) ;

Pranešimas apie sandorius 2 2013 10 02 (PDF) .

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 09 27 | Nr. 24/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovų sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2013 09 27 (PDF) ;

Pranešimas apie sandorius 2 2013 09 27 (PDF) ;

Pranešimas apie sandorius 3 2013 09 27 (PDF) .

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 09 24 | Nr. 23/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2013 09 24.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius

2013 09 23 | Nr. 22/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 1 2013 09 23.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2 2013 09 23.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 09 17 | Nr. 21/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2013 09 17.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 09 12 | Nr. 20/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių.  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2013 09 12.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d. paskelbimo
2013 08 30 | Nr. 19/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia neaudituotas konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas ir neaudituotą konsoliduotą tarpinį pranešimą, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d. paskelbimo datos
2013 08 23 | Nr. 18/2013

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d. bus skelbiami 2013 m. rugpjūčio 30 d.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie stebėtojų tarybos nario atsistatydinimą
2013 08 12 | Nr. 17/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 9 d. Alexander Abramkov atsistatydino iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie dviejų dukterinių bendrovių reorganizavimo pabaigą
2013 07 12 | Nr. 16/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2013 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras įregistravo po reorganizavimo veiklą tęsiančios Vydmantai wind park, UAB pakeistus įstatus, ir šiuo veiksmu buvo baigtas UAB IRL Wind ir UAB Vydmantai wind park, UAB reorganizavimas.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie sprendimą reorganizuoti dvi valdomas dukterines bendroves
2013 06 04 | Nr. 15/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2013 m. birželio 3 d. Bendrovės valdyba nusprendė pritarti dukterinių bendrovių UAB IRL Wind ir Vydmantai wind park, UAB reorganizavimo sąlygų parengimui.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindinių bendrovės akcininkų suteiktą finansavimą
2013 05 28 | Nr. 14/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2013 m. gegužės 28 d. bendrovei buvo suteiktos dvi paskolos.  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ pranešimo apie vadovų sandorius
2013 05 22 | Nr. 13/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie vadovo sandorius dėl AB „INTER RAO Lietuva“ vertybinių popierių  (PDF)

Pranešimas apie sandorius 2013 05 22  (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2013 m. I ketvirčio rezultatų paskelbimo
2013 05 14 | Nr. 12/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2013 m. I ketvirčio neaudituotus AB „INTER RAO Lietuva“ rezultatus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2013 m. I ketvirčio rezultatai.  (PDF)

-

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką
2013 05 13 | Nr. 11/2013

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką  (PDF)

Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0022 (DAS – 2)  (PDF)

Formų pildymo taisyklės  (PDF)

-

Dėl 2013 m. I ketvirčio rezultatų paskelbimo datos
2013 05 10 | Nr. 10/2013

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2013 m. I ketvirčio rezultatai bus skelbiami 2013 m. gegužės 14 d.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
2013 04 30 | 9/2013

Pranešimas apie AB „INTER RAO Lietuva“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės atskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.  (PDF)

Balsų pasiskirstymas AB “INTER RAO Lietuva” Visuotiniame akcininkų susirinkime.  (PDF)

-

Dėl Valdybos pirmininkės išrinkimo
2013 04 18 | 8/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos sprendimu p. Karina Tsurkan išrinkta Valdybos pirmininke.  (PDF)

-

AB „INTER RAO Lietuva“ stebėtojų tarybos sprendimai
2013 04 09 | 7/2013

AB INTER RAO Lietuva Stebėtojų tarybos sprendimu perrinkta valdyba ir, išanalizavus 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinius, nuspręsta siūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui juos patvirtinti. (PDF)

-

Einamasis pranešimas
2013 04 08 | 6/2013

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.  (PDF)

Paaiškinimai dėl bendrojo balsavimo biuletenio.  (PDF)

2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.  (PDF)  

-

AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos sprendimai
2013 03 29 | 5/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2012 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.  (PDF)  

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės atskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

-

Dėl bendrovės valdymo
2013 02 28

AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau – „Bendrovė“) praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo praktikos kodekso (toliau – „WSE valdymo praktikos kodeksas“) reikalavimams. WSE valdymo praktikos kodeksas pateikiamas Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kuriame pateikiama informacija apie bendrovių valdymą: www.corp-gov.gpw.pl, taip pat ir internetinėje svetainėje: www.interrao.lt dalyje "Investuotojams". (PDF)

-

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2012 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2012 m. paskelbimo
2013 02 27 | 4/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2012 m. IV ketvirčio rezultatus, konsoliduotą metinį pranešimą, konsoliduotas ir motininės bendrovės metines finansines atskaitas ir nepriklausomo auditoriaus išvadą už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2012 m. IV ketvirčio rezultatai.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės atskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

-

Dėl 2012 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2012 m. paskelbimo datos
2013 02 25 | 3/2013

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2012 m. IV ketvirčio rezultatai ir konsoliduotas audituotas metinis pranešimas, konsoliduotos ir atskirosios metinės finansinės atskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d., bus skelbiami 2013 m. vasario 27 d.  (PDF)

-

„INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų tarybos sprendimas
2013 01 25 | 2/2013

AB „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų tarybos sprendimu p. Anton Badenkov išrinktas Stebėtojų tarybos pirmininku ir įsteigtas Stebėtojų tarybos Audito komitetas. (PDF)

-

End of the stabilisation period
2013 01 21 | 1/2013

AB INTER RAO Lietuva (the “Company”) informs that the time period of possible stabilisation measures in relation to the public offering of shares of the Company, set in the Company’s prospectus, approved on 23 November 2012 by Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas, ended on 17 January 2013.  (PDF)

2012

Informacija apie siūlymo rezultatus
2012 12 18

Ši informacija parengta remiantis 2012 m. lapkričio 23 d. Lietuvos banko patvirtintu prospektu (toliau – Prospektas). Kaip numatyta Prospekte, šiuo informuojama, kad 2012 m. gruodžio 18 d. prasidėjo prekyba Emitento akcijomis Varšuvos vertybinių popierių biržoje (toliau – VVPB). 2012 m. gruodžio 13 d. VVPB valdybos sprendimu Nr. 1279 buvo nuspręsta įtraukti Emitento akcijas, kurių bendras skaičius yra 20 000 000, į VVPB pagrindinį sąrašą, o 2012 m. gruodžio 14 d. WSE valdybos sprendimu Nr. 1286 buvo nuspręsta pradėti prekybą šiomis akcijomis VVPB pagrindiniame sąraše.  (PDF)

-

Dėl bendrovės valdymo
2012 12 18

AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau – „Bendrovė“) praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių gerosios praktikos kodekso (toliau – „WSE Gerosios praktikos kodeksas“) reikalavimams.  (PDF)

-

Prieiga prie EBI sistemos
2012 12 17

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2012 m. gruodžio 17 d. ji gavo prieigą prie Elektroninės informacijos bazės (Elektroniczna Baza Informacji - EBI) sistemos. (PDF)

-

Prieiga prie ESPI sistemos
2012 12 17

AB „INTER RAO Lietuva“ ("Bendrovė") praneša, kad 2012 m. gruodžio 18 d. jį gavo prieigą prie Elektroninės informacijos perdavimo sistemos (Elektroniczny System Przekazywania Informacji - ESPI). Nuo 2012 m. gruodžio 18 d. Bendrovė skelbs savo einamąją ir periodinę informaciją per ESPI sistemą.  (PDF)

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Vilnius

Telefonas: +370 (5) 242 11 21
Faksas: +370 (5) 242 11 22
El. paštas: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska