APIE MUS

PREKYBA

ELEKTROS ENERGIJOS RINKA

VĖJO ENERGIJOS GAMYBA

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   Investuotojams   Finansiniai duomenys   Finansiniai grupės duomenys

Finansiniai grupės duomenys

 

 

Už metus, besibaigiančius gruodžio 31 d.

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

tūkstančiai EUR

Pardavimai

178 880

186 694

210 362

219 498

259 915

266 184

Bendrasis pelnas

18 943

29 602

21 769

7 474

28 005

26 635

Veiklos pelnas

10 939

22 798

15 032

712

21 180

21 219

EBITDA

15 024

25 301

17 773

3 193

23 606

22 822

Grynasis pelnas

9 256

18 819

12 342

777

16 831

17 725

Grynasis pinigų ir

pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

(12 544)

8 527

6 825

1 154

(6 565)

(13 915)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

laikotarpio pabaigoje

7 211

19 755

11 228

4 403

3 249

9 814

 

gruodžio 31 d.

Nuosavas kapitalas iš viso

51 704

67 685

65 022

58 679

60 507

65 292

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso

51 704

67 685

65 022

58 679

60 507

65 292

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Vilnius

Telefonas: +370 (5) 242 11 21
Faksas: +370 (5) 242 11 22
El. paštas: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska