APIE MUS

PREKYBA

ELEKTROS ENERGIJOS RINKA

VĖJO ENERGIJOS GAMYBA

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   Apie mus   Socialinė atsakomybė   Rėmimas

Rėmimas

„INTER RAO Lietuva“ aktyviai dalyvauja bendruomenių veikloje, palaiko ir skatina socialinį bendravimą ir bendradarbiavimą. Kompanija rėmimo ir palaikymo veiksmus koncentruoja trijose visuomeninio gyvenimo srityse – tai bendruomenės, sportas, mokslas ir kultūra. Rėmimo kryptys atspindi mūsų veiklos filosofiją, kurios pagrindas yra nuolatinė kaita ir dinamiškumas, naujovių ir balanso siekimas.

Šių sričių projektams ir jų įgyvendinimui „INTER RAO Lietuva“ kasmet skiria ženklią paramos sumą:

2011 metais - 4,07 mln. litų;

2012 metais - 3,89 mln. litų;

2013 metais - 3,1 mln. litų;

2014 metais - 3,97 mln. litų;

2015 metais - 1,15 mln. eurų;

2016 metais - 1,13 mln. eurų.

* Bendrovė negali skirti ir neskiria paramos jokiems politiniams projektams ar projektams su aiškia politine potekste, bei jokiems politinių organizacijų organizuojamiems projektams. Bendrovė taip pat negali skirti ir neskiria paramos religinių organizacijų tiesioginei veiklai ar aiškiai religiniams projektams finansuoti. Religinių organizacijų projektus galima remti tik tuomet, jei jie atitinka bendrovės remiamas sritis ir yra juos įgyvendinat siekiama ugdyti bendruomeniškumą, mažinti socialinę atskirtį, puoselėti kultūrą ir kultūrinį bei architektūrinį paveldą ar puoselėti sveikos gyvensenos principus.

* Bendrovės planuojamos teikti paramos projektų planas sudaromas ir patvirtinamas kiekvieniems būsimiems finansiniams metams, įpusėjus metams prieš būsimus finansinius metus. Todėl parama projektams, dėl paramos kuriems kreipiamasi tais pačiais finansiniais metais, yra neskiriama.

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Vilnius

Telefonas: +370 (5) 242 11 21
Faksas: +370 (5) 242 11 22
El. paštas: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska