O NAS

HANDLU

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYTWARZANIE ENERGII Z WIATRU

Wytwarzanie energii z wiatru

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   Działalność   Sprzedaż   Nasza działalność

Nasza działalność

'1'

INTER RAO Lietuva jest jednym z największych graczy na rynku energii elektrycznej Litwy i pozostałych krajów bałtyckich. Spółka aktywnie uczestniczy w hurtowym rynku energii elektrycznej, handlując energią na wiodącej europejskiej giełdzie energii Nord Pool Spot oraz dostarczając energię elektryczną największym przedsiębiorstwom w regionie bałtyckim na podstawie umów bilateralnych.

INTER RAO Lietuva, wraz z podmiotami zależnymi INTER RAO Latvia i INTER RAO Eesti, prowadzi hurtowy handel energią elektryczną we wszystkich trzech krajach bałtyckich, w zależności od bieżących uwarunkowań rynkowych.

Ponadto INTER RAO Lietuva aktywnie uczestniczy w detalicznym rynku energii. Jest jednym z największych niezaleznych dostawców energii elektrycznej na Litwie i coraz silniejszym graczem na Łotwie oraz w Estonii. Jako jeden z pierwszych podmiotów uzyskała licencję na prowadzenie działalności jako dostawca niezależny (licencja udzielona przez Narodową Komisję Kontroli Cen i Energii w dniu 22 marca 2003 roku). W dniu 1 marca 2010 roku łotewska spółka zależna, INTER RAO Latvia, uzyskała licencję na prowadzenie działalności handlowej. Podobne pozwolenia nie są wymagane w Estonii.

Celem spółki jest zwiększenie wolumenu na rynku hurtowym, przy jednoczesnej kontynuacji rozwoju ramienia detalicznego działalności. Trwająca liberalizacja rynku energii elektrycznej stwarza korzystne warunki dla dalszej ekspansji, ponieważ zgodnie z planem rozwoju rynku wszystkie podmioty na Litwie muszą do 1 stycznia 2013 roku wybrać niezależnego dostawcę. Rynki energii elektrycznej na Łotwie i w Estonii zostały już uwolnione.

Ponieważ INTER RAO Lietuva jest autoryzowanym przedstawicielem rosyjskiego koncernu energetycznego Inter RAO w krajach bałtyckich, spółka jest w stanie zapewnić niezawodne dostawy energii elektrycznej na bardzo konkurencyjnych warunkach. Inter RAO na terenie Rosji, Kazachstanu, Gruzji i Mołdawii posiada 40 elektrociepłownii, 12 zakładów hydroenergetycznych i 2 parki wiatrowe o łącznej mocy znamionowej 33 GW, co czyni ją jedną z największych firm energetycznych na Wschodzie. Spółka ta wytwarza energię elektryczną oraz cieplną, prowadzi działalność jako dostawca energii, uczestniczy w globalnym rynku energii oraz przygotowuje i realizuje projekty w obszarze infrastruktury energetycznej. Inter RAO jest notowana na największej rosyjskiej giełdzie papierów wartościowych, MICEX – RTS. 

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Wilno

Tel. +370 (5) 242 11 21
Fax. +370 (5) 242 11 22
E-mail: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/en"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska