O NAS

HANDLU

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYTWARZANIE ENERGII Z WIATRU

Wytwarzanie energii z wiatru

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   Aktualności   Aktualności   INTER RAO Lietuva wypłaci 51 eurocentów dywidendy na akcję

INTER RAO Lietuva wypłaci 51 eurocentów dywidendy na akcję

2017 04 28

Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 r. w łącznej wysokości 10,2 mln euro, czyli 0,51 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 13 maja br., a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi  24 maja.

Decyzja Walnego Zgromadzenia jest zgodna z propozycją Zarządu i oznacza, że cały jednostkowy zysk netto spółki AB INTER RAO Lietuva za 2016 r. zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy. Jednocześnie, wysokość wypłacanej kwoty odpowiada ponad 110% skonsolidowanego zysku netto Grupy Inter RAO Lietuva za 2016 r., który przekroczył 9,2 mln euro.

– Uchwalona wypłata dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową spółki, która jest konsekwentnie realizowana od czasu debiutu Inter RAO Lietuva na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie już trzeci rok z rzędu wypłacana dywidenda stanowi około 100% zysku jednostkowego. Naszą intencją jest kontynuowanie dotychczasowej polityki dywidendowej również w kolejnych latach, chyba że pojawią się znaczące i atrakcyjne projekty inwestycyjne– powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny AB INTER RAO Lietuva.

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Wilno

Tel. +370 (5) 242 11 21
Fax. +370 (5) 242 11 22
E-mail: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/en"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska