O NAS

HANDLU

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYTWARZANIE ENERGII Z WIATRU

Wytwarzanie energii z wiatru

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   Aktualności   Aktualności   Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2017 - Przychody wzrosły, zysk netto wyniósł 2,6 mln euro

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2017 - Przychody wzrosły, zysk netto wyniósł 2,6 mln euro

2017 05 12
  • Przychody ze sprzedaży Grupy INTER RAO Lietuva wzrosły w I kwartale 2017 r. o ponad 5% r/r do 48,52 mln euro dzięki zwiększonemu wolumenowi sprzedaży energii.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 4,85 mln euro wobec 6,25 mln euro w I kwartale 2016 r.
  • EBITDA Grupy wyniosła 3,76 mln euro wobec 5.25 mln rok wcześniej, a marża EBITDA sięgnęła 7,8% w porównaniu do 11,4% w analogicznym okresie 2016 r.
  • Zysk operacyjny sięgnął 3,14 mln euro wobec 4,61 mln euro w I kwartale 2016 r.
  • Zysk netto za I kwartał br. wyniósł 2,58 mln euro w porównaniu do 3,77 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • Sprzedaż energii elektrycznej wzrosła do 1321 GWh z 1193 GWh w I kwartale 2016 r.
  • Wolumen handlu energią w Polsce wzrósł r/r do 80 GWh z 78 GWh.

- Na wyniki Grupy INTER RAO Lietuva w pierwszym kwartale tego roku wpłynęły głównie wyższa sprzedaż energii, a także niższa cena energii zrealizowana w kontraktach sprzedaży. Ceny sprzedaży były pod presją trudnych warunków rynkowych oraz konkurencji pomiędzy sprzedającymi po wprowadzeniu nowych połączeń sieciowych pomiędzy Litwą oraz Polską i Szwecją. Jednocześnie średnia cena zakupu energii nie zmieniła się r/r. Grupa zwiększyła wolumen sprzedaży dzięki podpisaniu większej liczby kontraktów z klientami na Litwie i na Łotwie oraz dzięki lepszym warunkom meteorologicznym i wyższej produkcji energii przez farmę wiatrową Vydmantai. W rezultacie zysk brutto ze sprzedaży przekroczył 4,8 mln euro. EBITDA wyniosła 3,8 mln euro, a zysk netto 2,6 mln euro. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 7.8%, a marża netto na poziomie 5.3%. Grupa wypracowała zysk na akcję w wysokości 0,13 euro - skomentował Giedrius Balčiūnas, Prezes Zarządu INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy IRL

 

Dane finansowe

I kwartał 2017

I kwartał 2016

Przychody ze sprzedaży (tys. EUR)

48 515

46 058

Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR)

4 853

6 245

Marża brutto ze sprzedaży (%)

10,00%

13,56%

Zysk operacyjny (tys. EUR)

3 136

4 611

Marża operacyjna (%)

6,46%

10,01%

EBITDA (tys. EUR)

3 762

5 251

Marża EBITDA (%)

7,75%

11,40%

Zysk netto (tys. EUR)

2 579

3 771

Marża netto (%)

5,32%

8,19%

   

 

Liczba akcji

20 000 000

20 000 000

Zysk na akcję (EUR)

0,13

0,19

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody Grupy INTER RAO Lietuva w okresie styczeń-marzec wzrosły o ponad 5% r/r do 48,5 mln euro. Do wzrostu wolumenu handlu energią przyczyniła się większa sprzedaż na rynkach litewskim i łotewskim, dzięki nowym umowom zawartym z klientami.

Przychody wzrosły dzięki większemu wolumenowi sprzedanej energii, ale cena zrealizowana w kontraktach była niższa rok do roku. Jednocześnie ceny zakupu energii pozostały na tym samym poziomie r/r. Koszty sprzedaży wyniosły 43,7 mln euro, co oznacza wzrost o 9,7% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r. Z uwagi na wyższy wolumen handlu energią, łączne koszty sprzedaży były wyższe r/r, przy stabilnym poziomie cen zakupu energii.

Przychody z wytwarzania energii wzrosły w I kwartale 2017 r. o blisko 9% r/r do 1,5 mln euro. W omawianym okresie farma wiatrowa Vydmantai zwiększyła produkcję dzięki korzystniejszym warunkom meteorologicznym.

Dochody

Zysk brutto ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2017 r. wyniósł 4,9 mln euro w porównaniu do 6,2 mln euro rok wcześniej. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 10% wobec 13,6% w analogicznym okresie 2016 r.

Zysk operacyjny Grupy w I kwartale br. wyniósł 3,1 mln euro w porównaniu do 4,6 mln euro w I kwartale 2016 r., co przekłada się na spadek marży operacyjnej do 6,5% z 10% rok wcześniej.

Zysk netto w okresie styczeń-marzec 2017 r. wyniósł 2,6 mln w porównaniu do 3,8 mln euro w analogicznym okresie 2016 r. Marża netto spadła w omawianym okresie do 5,3% z 8,2% przed rokiem.

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Wilno

Tel. +370 (5) 242 11 21
Fax. +370 (5) 242 11 22
E-mail: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/en"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska