APIE MUS

PREKYBA

ELEKTROS ENERGIJOS RINKA

VĖJO ENERGIJOS GAMYBA

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Attribute Type Value
text string 'INTER RAO Lietuva'
url string '/content/view/full/2'
url_alias string ''
node_id string 2
INTER RAO Lietuva   Naujienos   Naujienos   INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 9 mėnesių veiklos rezultatus: Pardavimų apimtys augo, pajamos ir pelnas - mažėjo

INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 9 mėnesių veiklos rezultatus: Pardavimų apimtys augo, pajamos ir pelnas - mažėjo

2016 11 14
  • Parduotos elektros energijos kiekis padidėjo nuo 3 152 GWh iki3 221 GWh per 9 2016 metų mėnesius.
  • Lenkijoje parduotos elektros energijos kiekis išaugo nuo 207 GWh iki 302 GWh per ataskaitinį laikotarpį.
  • Grupės pajamos iš pardavimų dėl sumažėjusių kainų rinkoje ir dėl istoriškai mažo vėjo greičio mažėjo 9,2 %, nuo  136,7 mln. EUR iki 124,1 mln. EUR.
  • Grupės bendrasis pelnas mažėjo iki 13,9 mln. EUR, lyginant su 21,4 mln. EUR per devynis 2015 metų mėnesius.
  • Veiklos pelnas siekė 8,7 mln. EUR, o prieš metus jis buvo 16,4 mln. EUR.
  • Grupės grynasis pelnas buvo 6,9 mln. EUR, lyginant su 13,5 mln. EUR per atitinkamą2015 metų laikotarpį.
  • Grupės EBITDA siekė 10,6 mln. EUR, o EBITDA marža nuo 13,4 proc. prieš metus sumažėjo iki 8,5 procentų.

 

„INTER RAO Lietuva Grupės veiklos rezultatus trečiąjį metų ketvirtį lėmė tokie patys veiksniai, kurie darė įtaką visiems Baltijos šalių elektros energijos rinkos dalyviams. Itin nepalankios oro sąlygos ir istoriškai maži vėjo greičiai mažino pagamintos elektros energijos kiekius ir pajamas iš jos pardavimo. Po NordBalt ir LitPolLink jungčių veiklos pradžios formavosi žemesnė nei įprastai vidutinė elektros energijos kaina, o dažni jungčių gedimai lėmė neplanuotus elektros kainų šuolius, kurie atsispindi ir veiklos pajamų bei pelno rezultatuose. Visgi Grupei pavyko pasiekti gerus pelningumo rezultatus, nors ir ne tokius, kokie buvo išskirtinai sėkmingais 2015 metais. Grupės grynasis pelnas buvo 6,9 milijono eurų, o grynojo pelno marža sudarė 5,6 procento. Grupė uždirbo 0,34 euro vienai akcijai“, – sako Giedrius Balčiūnas, INTER RAO Lietuva generalinis direktorius.

 

Pagrindiniai finansiniai duomenys

(Mln. EUR (nebent nurodyta kitaip)

Finansiniai duomenys

2016 m. 9 mėnesiai

2015 m. 9 mėnesiai

Pardavimai

124,129

136,724

Bendrasis pelnas

13,903

21,356

Bendrojo pelno marža (%)

11,20%

15,62%

Veiklos pelnas

8,654

16,337

Veiklos pelno marža (%)

6,97%

11,95%

EBITDA

10,563

18,256

EBITDA pelno marža (%)

8,51%

13,35%

Grynasis pelnas

6,888

13,494

Grynojo pelno marža (%)

5,55%

9,87%

Akcijų skaičius (tūkst.)

20 000

20 000

Uždarbis vienai akcijai (EUR)

0,34

0,67

 

Pardavimo pajamos

Bendros konsoliduotos Grupės pardavimų pajamos per 2016 m. sausį – rugsėjį siekė 124 milijonus eurų ir buvo 9,2 proc. mažesnės nei per pirmuosius devynis 2015 metų mėnesius. Pajamos mažėjo dėl žemesnių vidutinių ir nestabilių elektros energijos kainų, kurios formavosi rinkoje po NordBalt ir LitPol Link jungčių veiklos pradžios ir daugelio neplanuotų jų gedimų per pirmąjį 2016 metų pusmetį (NordBalt jungtis neveikė apie 60% laiko per pirmąjį 2016 metų pusmetį). Sumažėjimą lėmė ir ženkliai blogesnės oro sąlygos, kurios neigiamai veikė elektros energijos gamybą Grupei priklausančiame vėjo jėgainių parke ir jų pardavimus. Parduotos elektros energijos kiekis didėjo dėl Estijoje ir Lenkijoje veikiančių antrinių įmonių sudaryto didesnio sutarčių su klientais skaičiaus.

Grupės pajamos iš elektros energijos įsigijimų ir pardavimų per pirmuosius devynis 2016 metų mėnesius sudarė 121 milijoną eurų, lyginant su 132,7 milijonais per atitinkamą laikotarpį prieš metus. Pajamos iš pagamintos elektros energijos pardavimo siekė 3,2 milijono eurų ir buvo 22 procentais mažesnės, nei per analogišką laikotarpį pernai. Per ataskaitinį laikotarpį Vydmantai wind park, UAB dėl nepalankių oro sąlygų – istoriškai mažų vėjo greičių – pagamino mažiau elektros energijos nei įprastai vidutiniškai.

Išlaidos

Grupės pardavimų savikaina 2016 metų sausį – rugsėjį siekė 110,2 milijono eurų ir buvo 4,5 procento mažesnė nei per pirmuosius devynis 2015 metų mėnesius. Nors parduotos elektros energijos kiekis buvo didesnis, pardavimų savikaina buvo mažesnei nei prieš metus. Elektros energijos gamybos savikaina per metus nepasikeitė, o elektros energijos įsigijimų ir pardavimų savikaina buvo mažesnė 4,5 procento.

Grupės įsigytos elektros energijos savikaina per pirmus tris 2016 metų ketvirčius siekė 106,5 milijono eurų. Grupės įsigytos elektros energijos savikaina sudarė 96,7 procento visos pardavimų savikainos.

Pelnas

Per 2016 metų sausį – rugsėjį Grupės bendrasis pelnas siekė 13,9 milijono eurų (lyginant su 21,4 milijonu eurų prieš metus), o bendrojo pelno marža mažėjo iki 11,2 procento (15,62 proc. pernai).

Grupės veiklos pelnas per tą patį laikotarpį buvo 8,7 milijono euro, o veiklos pelno marža sumažėjo nuo 11,95 procento prieš metus iki 6,97 procento šiemet.

Grupės EBITDA per pirmus devynis 2016 metų mėnesius sudarė 10,6 milijono eurų, o EBITDA pelno marža mažėjo nuo 13,35 procento iki 8,51 procento.

Per devynis 2016 metų mėnesius Grupė uždirbo 6,9 milijono grynojo pelno, lyginant su 13,5 milijono eurų per atitinkamą pernai metų laikotarpį. Pelno marža sumažėjo nuo 9,87 procento prieš metus iki 5,55 procento per šių metų ataskaitinį laikotarpį. 

A. Tumėno g. 4, B korp.;
LT-01109 Vilnius

Telefonas: +370 (5) 242 11 21
Faksas: +370 (5) 242 11 22
El. paštas: info[et]interrao.lt


"http://www.interrao.lv/en/"
INTER RAO Latvia
"http://www.interrao.ee/eng"
INTER RAO Eesti
"http://vwp.lt/"
Vydmantai wind park
"http://www.irlpolska.pl/eng"
IRL Polska